Header Ads

Hướng Dẫn Tạo Web Bật Khiên Facebook New 2018

Xin chào các bạn đã quay lại Star Phong Blog, như các bạn đã biết dạo gần đây có một phong trào rất nổi bật đó chính là bật khiên bảo vệ avatar chống bị ăn trộm ảnh trên facebook. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một web riêng để bật khiên, tránh dùng web không rõ nguồn gốc spam token:! Let's go

CODE batkhien.php
<?php
echo batkhien($_GET['token']);
   function batkhien($token){
   $idfb = json_decode(file_get_contents("https://graph.facebook.com/me?access_token=".$token),true);
   if(empty($idfb['id']))
   {
   return "Token không hợp lệ";
   }
   else
   {
    $headers2 = array();
    $headers2[] = 'Authorization: OAuth '.$token;
    $data = 'variables={"0":{"is_shielded":true,"session_id":"9b78191c-84fd-4ab6-b0aa-19b39f04a6bc","actor_id":"'.$idfb['id'].'","client_mutation_id":"b0316dd6-3fd6-4beb-aed4-bb29c5dc64b0"}}&method=post&doc_id=1477043292367183&query_name=IsShieldedSetMutation&strip_defaults=true&strip_nulls=true&locale=en_US&client_country_code=US&fb_api_req_friendly_name=IsShieldedSetMutation&fb_api_caller_class=IsShieldedSetMutation';
    $c = curl_init();
    curl_setopt($c, CURLOPT_URL, "https://graph.facebook.com/graphql");
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,false);
    curl_setopt($c, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers2);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POST, 1);
    curl_setopt($c,CURLOPT_POSTFIELDS,$data);
    $page = curl_exec($c);
    curl_close($c);
    return "Nhìn Củ Lồn Qua Trang Cá Nhân Facebook F5 Đi :v";
}
}
?>

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN


LỜI KẾT

Chúc các bạn thành công !!! 

Facebook comments

0 Bình luận