Share Code Auto Poke Facebook PHP

Demo:


Code viết bằng php nên chắc chắn không chạy nhanh nhậy như js.
Các thím có thể lấy về dùng luôn hoặc tùy chỉnh ajax chạy cho nhanh 
Up lên localhost hoặc hosting để dùng nhé 
HD: Copy code về  tạo 1 file php có tên : autopoke.php rồi dán code vô .
Vậy là thành công rồi :D


CODE
Nguồn V4U.VN

Không có nhận xét nào