Header Ads

THỦ THUẬT FACEBOOK - MỞ KHÓA FACEBOOK DIE 178 DO UP CỜ IS | PHÚC SIÊU PHÀM BLOG


Tài khoản Facebook của bạn bị khóa do đặt "CỜ IS" làm ảnh đại diện, bạn không biết mở khóa như thế nào ? Hôm nay Phúc Siêu Phàm Blog sẽ hướng dẫn bạn mở khóa

  • Bước 1: Chuẩn bị 1 CMND thật hoặc fake (thật chuẩn) 
  • Bước 2: Fake IP Nhật + ngôn ngữ Nhật
  • Bước 3: Vào Concact 1Concact 2Concact 3  và Concact 4
  • Bước 4: Gửi CMND kèm thần chú:
Confirm your identity with Facebook
    Và hóng 1~2 giờ nó không rep thì vào mail, fake IP Vương Quốc Anh nn UK gửi CMND kèm thần chú 2~3 lần

    Facebook comments

    Bình Luận (2):