TOOL TIỆN ÍCH FACEBOOK VẠN NĂNG

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Nó có thể làm những gì?
- Unfriends không tương tác
- Thêm tất cả thành viên vào group
- Mời tất cả bạn bè like page
- Auto click button như like, share...
- Gửi tin nhắn tới tất cả bạn bè
- Post một lần lên nhiều group
- Download video facebook
- Đề xuất làm admin khi group không có admin
- Get tất cả số điện thoại của bạn bè khi public
- Unlike hàng loạt page
- Rời hàng loạt group
- Gửi lời chúc sinh nhật hành loạt và còn nhiều
2 nhận xét